De CVAH helpt je op weg!

Veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers op de markt. Dat is voor de CVAH al jaren een speerpunt. We doen dat met de campagne ‘Veilig op de markt’ en een speciale helpdesk ‘Veilig op de markt’. Daar kun je als ondernemer of medewerker terecht met al je vragen over veilig ondernemen en werken.

Onderwerpen die daar onder meer aan bod kunnen komen:

Tijdens de landelijke bijeenkomsten ‘Veilig op de markt’ in 2014 en 2015 gaven we uitgebreid voorlichting over veiligheid op de markt. Ook konden ondernemers dankzij subsidie voordelig apparatuur kopen om hun kraam, verkoopwagen, auto, kantoor, magazijn, werk- of opslagruimte of woonhuis te beveiligen tegen inbraak en diefstal.

Voor de vervolgcampagne ‘Veilig op de markt’ bezoeken we vanuit de CVAH markten. Zo kunnen we ondernemers en medewerkers ter plekke adviseren en vragen naar hun knelpunten.  Ook is er een helpdesk ‘Veilig op de markt’ die ondernemers en medewerkers met gericht advies en actieve ondersteuning gaat helpen om hun omgeving veiliger te maken. Voor zichzelf, hun collega’s én natuurlijk de consument. Denk aan de markt(en) waar je staat, de kraam of verkoopwagen van waaruit je werkt, maar ook je opslag- en werkruimte, je magazijn, je kantoor en eventueel je woonhuis, als je daar geld of goederen bewaart.

De helpdesk beantwoordt vragen en bundelt deze zonodig om te komen tot collectieve oplossingen. De helpdesk brengt partijen bij elkaar, adviseert over leveranciers van apparatuur en onderhandelt waar mogelijk over (collectieve) kortingen. Kortom: de helpdesk maakt het je gemakkelijker om veilig te kunnen werken en ondernemen.

5 tips voor veiligheid

  1. Train uw medewerkers
  2. Organiseer een werkoverleg
  3. Zorg voor duidelijke huisregels
  4. Reken af met dieven
  5. Zorg voor veilig geldtransport

Informeer uw mensen en bereid ze voor op dergelijke situaties door trainingen. Stel een protocol op over wie wat doet in een dergelijke situatie, zodat iedere medewerker weet wat hij of zij moet doen. Wie gaat naar de dief, wie alarmeert of belt de politie?

‘Veilig op de Markt’ wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Gratis scan van uw camerasysteem

Om verdachten van misdrijven snel op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen zijn camerabeelden van groot belang. Meer dan 50% van de beelden kan echter niet door de politie (opsporing) en het Openbaar Ministerie (vervolging) worden gebruikt. De beelden zijn te slecht van kwaliteit.

Met de 9 punten voor excellent cameratoezicht van de politie en het OM vergroot je de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. Verhoog de preventieve kracht van cameratoezicht en gebruik bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem deze 9 punten!

Marktondernemers kunnen een gratis scan aanvragen om de eigen camerasystemen en -opstellingen te laten controleren door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De scan levert tevens een gratis aanmelding op bij het platform Camera in Beeld, een project van de politie waar ‘Excellent Cameratoezicht’ intensief mee samenwerkt. Wil jij ook een gratis scan om zeker te weten of jouw camera voldoet aan de 9 punten? Stuur dan een mail aan excellent@hetccv.nl.

Over CVAH

De Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) is de ondernemersorganisatie voor de ambulante ondernemers in Nederland. De CVAH zet zich in voor de toekomst van de ambulante handel als collectief en het zakelijk welzijn van de aangesloten individuele marktondernemers in het bijzonder.