Over CVAH
Organisatie

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is de ondernemersorganisatie voor de ambulante ondernemers in Nederland. De CVAH zet zich in voor de toekomst van de ambulante handel als collectief en het zakelijk welzijn van de aangesloten individuele marktondernemers in het bijzonder.

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is opgericht op 21 juni 1921. De vereniging kent leden, afdelingen, een algemene ledenvergadering, regio’s, een centraal bestuur, een raad van advies en een secretariaat. Het secretariaat is het landelijk secretariaatskantoor van de vereniging, momenteel gevestigd in Zeewolde. De CVAH heeft ook ereleden.

Organisatie

Centraal Bestuur

Het centraal bestuur is het dagelijks bestuur van de vereniging en bestaat uit vijf bestuursleden. Deze zijn gekozen op het jaarlijkse Congres in maart. Ieder bestuurslid neemt voor vier jaar deel aan het Centraal Bestuur. Na deze vier jaar kan hij of zij zich herkiesbaar stellen of de functie neerleggen.

Het CB vergadert om de twee weken. Meestal vinden de vergaderingen plaats in het kantoor van de CVAH in Zeewolde. Het CB maakt het beleid van de CVAH.

Raad van Advies

Per 1 juli 2017 heeft de CVAH een Raad van Advies. In deze raad zitten drie tot vijf externe onafhankelijke adviseurs vanuit verschillende disciplines zoals organisatorisch-, financieel-, juridisch- en arbeidstechnisch. De adviseurs delen hun brede kennis en expertise met het Centraal Bestuur. De Raad van Advies heeft een reglement.
De uiteindelijke toezicht houdende taak op de bestuurders wordt ten allen tijde door de Algemene Ledenvergadering gedaan zoals dit ook al jaren gebruikelijk is in onze Vereniging.

Contact

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Postadres: Postbus 47, 3890 AA Zeewolde
Bezoekadres: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde

Internet : www.cvah.nl
E-mail : cvah@cvah.nl

Telefoon : 036-540 99 45
Fax : 036-540 97 19

 

CVAH-beleid

Door de CVAH aanbevolen documenten

 

CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering. De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van de CVAH-vereniging. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden van de CVAH zijn welkom op de ALV.

Een ALV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.

Meerjarenplan 2017-2021

In 2016 heeft het CVAH-congres de opdracht gegeven tot een meerjarenplan. Een meerjarenplan met een toekomstvisie voor de branche, toekomstschets voor de CVAH-organisatie en toekomstbegroting voor de CVAH.

 

van morgen