Congres 2022

Datum: 30 Mei 2022 
Locatie: van der Valk Hardewijk

Programma
9.30- 13.00 uur eerste zitting
13.00- 13.30 uur lunch
13.30- 17.00 uur tweede zitting

Agenda:
1. Opening door de voorzitter, mevrouw L. Wesselius
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen verslag van de Algemene Leden vergadering van 15 november 2021
4. Vaststellen financieel jaarverslag CVAH 2021
 a. bijdrage Raad van Advies
5. Vaststellen Begroting 2022
 a. bijdrage Raad van Advies
6. Vaststellen jaarverslag 2021 van de secretaris
7. Congresvoorstel
8. Verkiezing secretaris Mevrouw M. Bleeker-Steenstra, aftredend en niet herkiesbaar Kandidaten: de heer W. Wiefkers, afdeling Overijssel, mevrouw. M. v.d. Elshout, afdeling Amersfoort
9. Beleid Bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Lunch
12. Presentatie de heer M. van Meppelen Scheppink:
Is uw Marktverordening Dienstenrichtlijn klaar?
13. Verrassing?
14. Afscheid mevrouw M. Bleeker-Steenstra
15. Receptie

Ondernemingen die de CVAH een warm hart toedragen:

CVAH uitgelicht

Wie is wie?
Het Centraal bestuur, afdelingen, secretariaat en meer van de CVAH.
Word lid
van de CVAH
Over de CVAH
De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is de ondernemersorganisatie voor de ambulante ondernemers in Nederland.
CVAH weet de weg
de CVAH

Meer informatie of een afspraak maken?

CVAH staat voor U klaar!

CVAH is er voor Ondernemers

Wij helpen marktondernemers met hun ondernemerschap, werkgeverschap én vakmanschap.

CVAH is er voor werknemers

Wij helpen werknemers in de ambulante handel.

CVAH is er voor gemeenten

Wij bieden gemeenten verschillende diensten aan, zoals voorlichting, ondersteuning en bemiddeling.

Bekijk alle downloads van de CVAH

Bekijk alle downloads van de CVAH