Afspraken over Arbeidsvoorwaarden

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

De ambulante handel kent geen overkoepelende cao. Er zijn drie branches binnen de ambulante handel die een afzonderlijke cao hebben: bloemen- en plantendetailhandel, visdetailhandel en detailhandel in groente- en fruit. Deze cao’s gelden voor alle werknemers die in deze branches werkzaam zijn.

De verschillende cao’s

Hieronder kun je de verschillende cao’s downloaden:

Wat doet CVAH?

De CVAH helpt marktondernemers met:

  • Advisering over de interpretatie van de cao
  • Beantwoorden van algemene cao-vragen via de helpdesk