De CVAH ondersteunt ondernemende mensen

De CVAH zet in op duurzame inzetbaarheid. Nee, wacht even, niet gelijk afhaken bij die term. Want het gaat jullie allemaal aan. Meer dan je mogelijk vermoedt. Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor iedereen die werkt. En al helemaal in de ambulante handel, waar het werk relatief zwaar is. Dus is het óók belangrijk voor de ondernemers, of ze nu personeel in dienst hebben of niet. Ook zij doen er goed aan om er voor te zorgen dat ze zo lang mogelijk fit blijven, goed in hun vel zitten en hun werk iedere dag met plezier kunnen doen. Een andere term voor duurzame inzetbaarheid is ondernemende mensen. Want dat is waarover we praten: mensen die het vermogen hebben om werk te houden én nieuw werk te krijgen. En dat is vandaag de dag helemaal niet vanzelfsprekend.

Wat wordt bedoeld met ondernemende mensen?

Mensen – ondernemers en medewerkers – die hun werk zo hebben ingericht dat ze er met plezier naartoe gaan. Mensen die goed samenwerken met leuke collega’s, zonder dat ze rugpijn, hoofdpijn of andere klachten krijgen. Mensen die meegaan met ontwikkelingen. Die snappen hoe hun werk in elkaar zit en die invloed hebben op wat er op het werk speelt en op hoe ze hun werk indelen. We spreken ook wel van de drie V’s: vitaliteitvakmanschap en verandervermogen. Als je die alle drie in huis hebt, ben je een ondernemend mens.

Een ideaal plaatje

Klopt. Maar ook heel realistisch. Want als je lang moet doorwerken in een pittig beroep, moet je zorgen dat je goed, gezond en tevreden bent én blijft. Het is de taak van werkgevers om hun medewerkers daarvoor de ruimte en mogelijkheden te bieden. En het is de taak van medewerkers om daarin goed voor zichzelf te zorgen.

Wat is er veranderd ten opzichte van vroeger?

Drie belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de verhoogde AOW-leeftijd. Je moet langer doorwerken, dus langer fit blijven. Ten tweede is er de digitalisering en robotisering. Mensen op de markt denken vaak dat die wel aan hen voorbij gaan. Maar dat is niet waar. Ook op de markt werk je nu met kassa’s en pin. En die ontwikkelingen zetten door. Wil je mee blijven kunnen doen, dan vereist dat 21ste-eeuwse vaardigheden. En dan is er nog de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tien jaar geleden had nog tachtig procent van de werknemers een vaste baan, nu is dat zestig. Een vaste baan tot je pensioen is niet meer van deze tijd. Baanzekerheid bestaat niet meer. Maar je kunt wel zorgen voor werkzekerheid.

Inzet van de CVAH

De CVAH heeft voor de ambulante handel in kaart gebracht hoe duurzaam inzetbaar – hoe ondernemend – mensen nu al zijn. Op dit moment maakt de CVAH een plan waarmee de CVAH ondernemers en medewerkers verder op weg helpt.

Wat is er al gedaan?

Een groot aantal ambulante ondernemers en medewerkers zijn al persoonlijk gebeld. Allerlei mensen uit allerlei branches. Food en non-food, fulltimers, parttimers, zaterdaghulpen, jong en oud. En hen gevraagd naar hun ervaringen. Wat is belangrijk voor je in je werk? Hoe hou je jezelf fit? Is duurzame inzetbaarheid bij jullie een onderwerp? Krijg je voldoende kansen om jezelf te ontwikkelen, om te groeien in je vak? Krijg je genoeg verantwoordelijkheid? Mag je bijvoorbeeld meebeslissen als er een nieuwe verkoopwagen wordt gekocht?

Hoe waren de reacties?

Mensen snapten heel goed waar het over gaat. En zien het belang. De insteek bij het gesprek is: Je denkt altijd na over je volgende vakantie. Maar hoe sta je in je werk? Denk je daar wel eens over na? Ontwikkel je je nog wel? Dan hoor je mensen denken: Ja, nu je het zegt…, ik zou best wel wat meer kennis willen hebben, meer verantwoordelijkheid. Dat besef ineens, dat geeft zoveel energie! Ja, ook bij werkgevers. Die kun je heel makkelijk laten zien dat gezonde, tevreden werknemers met voldoende eigen verantwoordelijkheid veel beter presteren. Die werknemers lopen echt een tandje harder. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Ook voor werkgevers is het dus absoluut een win-winsituatie.’