Dienstenpakket voor Gemeenten

Het dienstenpakket voor gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld en omvat het volgende:

  • Toezending maandblad De Koopman, gericht op ambulant ondernemen in Nederland, markten, regelgeving en advertentiemogelijkheden (ook voor de gemeente, bijv. marktplaatsvacatures zowel in De Koopman als op de website www.cvah.nl. De gemeente kan de marktplaatsvacature zelf plaatsen op de website)
  • Voorlichting en advies gericht op uw marktsituatie (advisering over marktverordening, marktreglement, uitvoeringsbesluiten etc.);
  • Ondersteuning op lokaal niveau in marktadviescommissies;
  • Bemiddeling bij verschillen van mening of inzicht;
  • Faciliteiten voor inzage en downloaden (landelijke) onderzoeken en rapportages relevant voor de gehele bedrijfstak (kennisbank);
  • Marktengids;
  • Advies inzake standplaatsenbeleid;
  • Advies Bedrijfsmatige aanpak;
  • Mogelijkheid tot het bijwonen van informatieavonden.
 

Aanvragen CVAH-dienstenpakket