Vernieuwde handreiking Veiligheid op de markt

Goed nieuws! Op initiatief van de CVAH is er een nieuwe versie van de handreiking ‘Veiligheid op de markt’. Heel belangrijk, ook omdat daarin direct de regelgeving uit het nieuwe brandbesluit van 1 januari 2018 is meegenomen. De CVAH heeft in nauwe samenwerking met Brandweer Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de handreiking opgesteld. U kunt de nieuwste versie hier inzien en downloaden.

De eerste handreiking ‘Veiligheid op de markt’ stamt uit 2008 (geactualiseerd in 2010 en 2012). De handreiking kwam er omdat de regelgeving voor veiligheid op markten in ons land absoluut niet eenduidig was. Hannie Heine, CVAH-bestuurder regelgeving: ‘Iedere gemeente vulde de veiligheidsregels min of meer naar eigen inzicht in en ook elk brandweercorps stelde eigen lokale eisen. Heel lastig voor ambulante ondernemers, zeker als zij in verschillende gemeenten op de markt stonden. Wat in de ene gemeente wel mocht, mocht in de andere niet, en omgekeerd. Het gebrek aan landelijk beleid leidde daarnaast ook voor gemeenten tot onduidelijkheid over de kwaliteit van de regelgeving. De landelijke handreiking heeft de situatie zeker verbeterd. Toch is het nog niet optimaal. Alle reden dus om opnieuw te actualiseren.’

Uitkomst
Een markt waar bezoekers en ondernemers veilig zijn. Dat wil natuurlijk iedereen. En daarvoor is regelgeving onontbeerlijk. ‘Maar’, zegt Hannie Heine, ‘voor ondernemers is het natuurlijk heel vervelend als zij door verschillende regels in verschillende gemeenten bijvoorbeeld hun verkoopwagen of kraam steeds moeten aanpassen. Daar biedt deze handreiking uitkomst. Ondernemers kunnen aan de hand ervan nagaan of zij hun zaken qua veiligheid op orde hebben. Mijn advies aan hen is daarnaast ook om – zodra regels ter sprake komen – de gemeente op het bestaan van de handreiking te wijzen. Of beter nog: er bij de gemeente op aan te dringen de handreiking te gebruiken. Wanneer iedereen op basis van de handreiking te werk gaat, voorkomen we verschillen en tegenstrijdigheden. En als regels in een bepaalde gemeente dan tóch afwijken, moet die gemeente wel heel duidelijk kunnen onderbouwen waaróm dat zo is.’

Wiel
De CVAH heeft ook voor gemeenten een helder advies. Hannie Heine ‘Ga als het over veiligheid gaat niet zelf opnieuw het wiel uitvinden. Maak gebruik van de informatie die met deze handreiking voorhanden is. Eenvoudig, gratis en voor iedereen overzichtelijk.’ Wat de veiligheidseisen aangaat drukt Heine de gemeenten nog op het hart: ‘Laat het stellen en handhaven van eisen over aan de instanties die daarin gespecialiseerd zijn. Daarnaast is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er door deze handreiking meer regels komen. Het gaat om overzichtelijkheid, met duidelijke voorwaarden voor veiligheid ’

Verkrijgbaarheid
Hannie Heine: ‘Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat de nieuwe handreiking er is. Ik dank Brandweer Nederland en de VNG voor hun medewerking aan en John Stoel en Hein Maat vanuit de eigen CVAH-gelederen voor het meedenken over de nieuwe handreiking’.