Arbo en Verzuim

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is er helder over: iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Deze wet geldt voor zowel werkgevers als werknemers en moet de gezondheid, veiligheid en het welzijn op het werk vergroten. Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk, maar ook uw werknemers hebben plichten.

Arbeidsomstandigheden

Er zijn veel aspecten die samen de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden bepalen en kunnen vergroten. Als goed werkgever werkt u natuurlijk aan een gezond, veilig en goedlopend bedrijf.  Er zijn vanuit de overheid echter ook verplichtingen om uw aanpak zichtbaar te maken. DIt gebeurt aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie: een RI&E. Met deze RI&E beschrijft u hoe uw bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. Mede op initiatief of betrokkenheid van de CVAH zijn er een viertal RI&E's toegespitst voor de ambulante handel: 1. Ambulante handel algemeen, 2. Ambulante AGF detailhandel, 3. Ambulante bloemen detailhandel en 4. Visdetailhandel.  

Moet u uw RI&E toetsen?

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming dient u de RI&E te laten toetsen of niet. Heeft u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst (exclusief uzelf, maar inclusief stagiaires), dan moet u wel een RI&E opstellen, maar hoeft u hem niet te laten toetsen.  Omdat de RI&E Ambulante Handel nog niet erkend is, zult u in de meeste gevallen uw RI&E moeten laten toetsen bij een gecertificeerde arbodienst. 

Zelfinspectie

Op www.zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Verzuim

Verzuim is heel vervelend, voor de werknemer, maar ook voor u. Hoe u met verzuim om moet gaan, is grotendeels vastgesteld in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Deze wet vraagt van u een actieve aanpak om uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen laten gaan. Zowel u als uw werknemer moeten aan een aantal eisen voldoen. Via deze link kunt u alles nog eens rustig nalezen.