Arbo en Verzuim

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is er helder over: iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Deze wet geldt voor zowel werkgevers als werknemers en moet de gezondheid, veiligheid en het welzijn op het werk vergroten. Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk, maar ook uw werknemers hebben plichten.

Arbeidsomstandigheden

Er zijn veel aspecten die samen de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden bepalen en kunnen vergroten. Speciaal daarvoor is de ‘Handig’ arboinstructiewaaier ontwikkeld. Een waaier waarin praktische tips worden gegeven voor werkgevers én werknemers om te werken aan een gezond, veilig en goedlopend bedrijf.  Er is ook een Arbocatalogus ambulante handel. Deze arbocatalogus beschrijft hoe ambulante handelaren kunnen voldoen aan voorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. Deze arbocatalogus is bestemd voor al diegenen die vanwege bedrijfsuitoefening markten bezoeken dan wel solitaire standplaatsen innemen.
Arbeidsomstandigheden maken ook onderdeel uit van de RI&E.

Verzuim

Verzuim is heel vervelend, voor de werknemer, maar ook voor u. Hoe u met verzuim om moet gaan, is grotendeels vastgesteld in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Deze wet vraagt van u een actieve aanpak om uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen laten gaan. Zowel u als uw werknemer moeten aan een aantal eisen voldoen. Via deze link kunt u alles nog eens rustig nalezen.