Organisatie

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is de ondernemersorganisatie voor de ambulante ondernemers in Nederland. De CVAH zet zich in voor de toekomst van de ambulante handel als collectief en het zakelijk welzijn van de aangesloten individuele marktondernemers in het bijzonder.

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is opgericht op 21 juni 1921. De vereniging kent leden, afdelingen, een algemene ledenvergadering, regio’s, een centraal bestuur, een raad van advies en een secretariaat. Het secretariaat is het landelijk secretariaatskantoor van de vereniging, momenteel gevestigd in Zeewolde. De CVAH heeft ook ereleden.

Organisatie

Persoonlijk belang

Advies & Ondersteuning

  • Op het gebied ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap
  • Promotionele activiteiten
  • Maandelijks vakblad De Koopman
  • CVAH-nieuwsbrieven
     

Juridisch Loket

Als lid van de CVAH kunt u in aanmerking komen voor juridisch advies en/of juridische bijstand door ons Juridisch Loket en/of de huisadvocaat van de vereniging.
Ga naar het Juridisch Loket CVAH.

Kortingen  & Verzekeringen

  • CVAH Verzekeringsdienst – Een uitgebalanceerd verzekeringspakket tegen uitstekende voorwaarden en scherpe collectieve premies. Ga naar CVAH Verzekeringsdienst.
  • Voordeel en gemak met de CVAH Tankpas Brandstof en of Pas Elektrisch Laden – tot € 0,125 korting per liter, periodieke digitale facturering, ruim netwerk van aanbieders, teruggave BTW gegarandeerd. Er zijn meerdere brandstofpassen verkrijgbaar. Meer informatie en bestellen kan op de site van Brandstof Collectief.
 

Collectief belang

Samen staan we sterker

De CVAH zit regelmatig met kennis van zaken bij gemeenten aan tafel voor bijvoorbeeld marktverplaatsingen, herindeling van de markt, branchering en marktregelgeving. Veel gemeenten zien de CVAH als een onafhankelijke gesprekspartner bij dergelijke onderwerpen. Zo worden de lokale ondernemers maximaal ondersteund bij hun markt.

Met uw lidmaatschap steunt u de CVAH en daarmee het welzijn van de ambulante handel. De CVAH behartigt de belangen van marktondernemers en werkt daarbij samen met de Kamer van Koophandel, werkgevers- en werknemersorganisaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Deze belangenbehartiging heeft onder meer geresulteerd in het initiëren en begeleiden van de verzelfstandiging van markten en de jaarlijkse award voor de Beste Markt van Nederland.

 

 

 

 

 

Seniorlidmaatschap

Indien u stopt met uw bedrijf, en toch op de hoogte wil blijven van het nieuws van de CVAH en het blad De Koopman wilt blijven ontvangen, dan is er de mogelijkheid van het seniorenlidmaatschap. U betaald dan de helft van de contributie en blijft De Koopman ontvangen.