Voor werknemers

Ondernemers opgelet, want u kunt uw werknemer(s) een zogenoemd ‘ervaringscertificaat’ laten halen. Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de praktijk. De kennis en ervaring die de werknemer in de praktijk heeft opgedaan, kan hij of zij laten ‘bekronen’ met een ervaringscertificaat. De kosten van dit certificaat, worden in een aantal gevallen vergoed.

Voor uw werknemer is het belangrijk om te weten dat je met een ervaringscertificaat kan aantonen wat je allemaal weet en kan, dus hoe je je professioneel ontwikkeld hebt. Dat is handig bij een sollicitatie. En ook wanneer je bij je huidige werkgever wilt doorstromen naar een andere functie of een hogere loonschaal. Met een ervaringscertificaat kun je soms ook vrijstellingen krijgen voor een vervolgopleiding. Kortom, laat dit uw werknemer(s) weten! Een ideale gelegenheid dat stapje hoger te zetten binnen uw bedrijf. Goed voor de werknemer én voor u!

Een ervaringscertificaat is een officieel en erkend bewijs van je vakkennis. Alleen erkende partijen kunnen een ervaringscertificaat opstellen. Bijvoorbeeld een school (meestal een mbo of hbo), een kenniscentrum of brancheorganisatie of een commerciële partij. Het duurt meestal zo’n drie maanden om je ervaringscertificaat te krijgen. Samen met een specialist bepaal je welke kennis en ervaringen je hebt opgedaan. Je verzamelt ‘bewijzen’, zoals diploma’s en certificaten van cursussen en trainingen, getuigschriften, verslagen van beoordelingsgesprekken, referenties et cetera. alle ervaring is van belang, ook vrijwilligerswerk. alle bewijzen samen vormen je portfolio. op basis van je totale portfolio wordt je ervaringscertificaat vastgesteld.

De kosten van (het vaststellen van) een ervaringscertificaat liggen tussen de 500 en 1500 euro. Meld je direct aan! Of klik hier voor meer informatie.