Bloemistenacademie

Jong talent optimaal klaarstomen voor een bloeiende carrière in de bloemendetailhandel van de toekomst. Dat is waar VBW, twaalf AOC’s en leerbedrijven sinds dit studiejaar samen aan werken via de Bloemistenacademie. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd en wat staat er nog op het programma?

Wat is de Bloemistenacademie ook alweer?

De Bloemistenacademie is een samenwerking tussen twaalf bestaande onderwijsinstellingen (AOC’s) die bloemisten opleiden, VBW en de lokale bloemisten. Samen werken we aan nog beter onderwijs dat aansluit bij wat voor bedrijven in de bloemendetailhandel belangrijk is. Nu én in de toekomst. Zo komen voortaan zaken als ondernemerschap, klantgerichtheid, commercieel handelen, communicatie en nieuwe media standaard aan bod in de opleidingen. Uiteraard ontbreekt vakkennis en vakmanschap met bloemen en planten zeker niet.

Wat is er al gebeurd en wat kan je de komende periode verwachten?

De Bloemistenacademie ging dit studiejaar van start. In de afgelopen weken zijn de definitieve samenwerkingscontracten met de meest AOC’s ondertekend. De eerste stappen zijn dus gezet. De komende periode gaat VBW als verbindende schakel scholen en leerbedrijven nog dichter bij elkaar brengen. In gesprekken met de bedrijven gaan we dieper in op wat leerlingen tijdens de BPV bij opleidingsbedrijven mogen en moeten leren, wat scholen en vooral leerlingen dus verwachten, wat bloemisten nodig hebben van de AOC’s en welke contacten er onderling gelegd moeten worden. Alleen maar schoonmaak-, veeg- en ga-maar-koffie-halen stages zijn met ingang van heden echt niet meer aan de orde.

Hoe ondersteunt VBW de scholen?

In het nieuwe jaar vindt er een kennis- en inspiratiedag plaats voor docenten van de AOC’s. Zij worden bijgepraat over de Bloemistenacademie. Ook krijgen ze een voorproefje van de verschillende gastlessen die VBW kan geven. Die gastlessen gaan bijvoorbeeld over thema’s als vakbonden en cao’s, btw in de bloemendetailhandel, communicatie en nieuwe media, trends in bloemsierkunst en ontwikkelingen in vakmanschap.

Wat kan jij als bloemist doen?

Zorg dat de student zich tijdens de stage optimaal kan ontwikkelen en daadwerkelijk leert wat hij/zij moet leren. Belangrijk is dat ze hun leeropdrachten goed kunnen uitvoeren. Er zullen specifieke leeropdrachten door de scholen worden aangereikt. Bedoeld als echte leerstof in de praktijk. VBW roept bloemisten daarom op om in redelijkheid bloemen, planten én tijd beschikbaar te stellen. Het kan niet zo zijn dat studenten materialen (zie kader met fiscale tips op de vorige pagina) zélf moeten betalen. Verder is het belangrijk dat de vakmensen van de toekomst ook echt uitgedaagd worden. Wat als je begeleiden lastig vindt?

Dan biedt VBW i.s.m. het regionale AOC de workshop tot praktijkopleider. De workshop bestaat uit vier modules van vier uur, die los van elkaar te volgen zijn in verschillende regio’s. Je leert er onder meer hoe je als leerbedrijf mbo-studenten tot hun recht kunt laten komen, wat je van ze mag verwachten, welke afspraken je vastlegt in een opleidingsplan en hoe je werkzaamheden afstemt op de ontwikkeling van de student. VBW-leden kunnen de workshop kosteloos volgen dankzij een subsidieregeling. Heb je vragen over locaties en data van de workshop? Stuur dan een mail naar onderwijs@vbw.nu.