Wat kun je allemaal doen om een overval te voorkomen?

Er is nog altijd relatief veel contant geld op de markt, dus aantrekkelijk voor overvallers. Voorkomen moeilijk, wel mogelijk om je minder kwetsbaar en weerbaarder te maken d.m.v. preventieve maatregelen en training.

Preventieve maatregelen:

  • Stort geld af op verschillende tijden.
  • Room af in de auto als deze in de buurt staat, denk aan een auto met afroomkluis en alarm.
  • Neem geen contant geld mee naar huis.
  • Praat met niemand over geldzaken, zelfs niet met personeel.
  • Ook een klein bedrijf moet nadenken over een veiligheidsplan.
  • Zorg voor een tweede nepportemonnee die je kan afgeven bij een overval.
  • Bij verdachte situaties, bel 112.

Handelen tijdens een overval:

Veilig gedrag tijdens een overval moet in een training aangeleerd worden. In deze training wordt aandacht besteed aan het voorkomen van een overval en aan het gedrag, waardoor de kans op escalatie tijdens een overval afneemt. Je kunt gratis online training volgen bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Raak-principe:

Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.).

Opvang:

Mocht er ondanks alle preventiemaatregelen toch iets gebeuren, dan kun je kosteloos een beroep doen op Slachtofferhulp Detailhandel.  Bel 0900-0101 voor professionele hulpverlening ter plaatse. Zij helpen je gratis met emotionele opvang, begeleiding van betrokkenen en praktische ondersteuning. Meer informatie via de website van slachtofferhulp. 

‘Veilig op de Markt’ wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie & Veiligheid.