Wat kun je allemaal doen om een overval te voorkomen?

Er is nog altijd relatief veel contant geld op de markt, dus aantrekkelijk voor overvallers. Voorkomen moeilijk, wel mogelijk om je minder kwetsbaar en weerbaarder te maken d.m.v. preventieve maatregelen en training.

Preventieve maatregelen:

  • Stort geld af op verschillende tijden.
  • Room af in de auto als deze in de buurt staat, denk aan een auto met afroomkluis en alarm.
  • Neem geen contant geld mee naar huis.
  • Praat met niemand over geldzaken, zelfs niet met personeel.
  • Ook een klein bedrijf moet nadenken over een veiligheidsplan.
  • Zorg voor een tweede nepportemonnee die je kan afgeven bij een overval.
  • Bij verdachte situaties, bel 112.

Handelen tijdens een overval:

Veilig gedrag tijdens een overval moet in een training aangeleerd worden. In deze training wordt aandacht besteed aan het voorkomen van een overval en aan het gedrag, waardoor de kans op escalatie tijdens een overval afneemt. Je kunt gratis online training volgen bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Raak-principe:

Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.).

Opvang:

Mocht er ondanks alle preventiemaatregelen toch iets gebeuren, dan kun je kosteloos een beroep doen op Slachtofferhulp Detailhandel.  Bel 0900-0101 voor professionele hulpverlening ter plaatse. Zij helpen je gratis met emotionele opvang, begeleiding van betrokkenen en praktische ondersteuning. Meer informatie via de website van slachtofferhulp. 

‘Veilig op de Markt’ wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Wat kan CVAH voor u betekenen?

De CVAH helpt marktondernemers op het gebied van voedselveiligheid:

Schouten Zekerheid

De CVAH Verzekeringsdienst is een samenwerking tussen de CVAH en Schouten Zekerheid. Schouten Zekerheid ontwikkelt branchespecifieke verzekeringspakketten. Dit doen zij al tientallen jaren voor verschillende brancheorganisaties, waaronder de MODINT (ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel) en de NUVO (brancheorganisatie voor optiekbedrijven).

Subsidieregeling voor slachtoffers overval verlengd
De subsidieregeling van € 1000,- om preventieve maatregelen te nemen als slachtoffer na een overval is verlengd tot 1 januari 2022. Slachtoffers kunnen een aanvraag doen via het portal op de website van het Schadefonds.

Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:
• Uw bedrijf is in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 overvallen;
• Bij de overval is geweld gebruikt of met geweld gedreigd;
• U heeft aangifte gedaan van de overval en u kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte;
• U heeft na de overval maatregelen voor beveiliging aangeschaft om nieuwe overvallen te voorkomen en u kunt dit met een factuur aantonen.

De regeling bestaat al langere tijd, maar wordt niet in alle gevallen benut, waardoor beschikbare gelden niet altijd worden gebruikt. Bent u slachtoffer van een overval? Schroom niet en maak gebruik van deze regeling!