Wat is ondermijnende criminaliteit en wat doen we eraan?

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld.

Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Maar ook iemand meldt zich bij u met verzoek voor huur van uw garage/opslagruimte. Hij geeft aan de huur voor het eerste jaar contant vooraf te betalen, een marktkraam kan worden gebruikt als een cover om geld wit te wassen of afpersing. De prijzen voor dezelfde producten kunnen zomaar een derde lager liggen dan bij je kraam. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Ondernemers tegen ondermijning

Georganiseerde criminaliteit is funest, want het misbruikt het bedrijfsleven om strafbare activiteiten uit te voeren. Daarom werken overheidsinstellingen zoals gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en inspectiediensten samen aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Maar iedereen kan en moet een handje helpen door alert te zijn en misstanden of vermoedens daarvan te melden. Ondernemers doen er bovendien goed aan te voorkomen dat ze zelf (ongewild) slachtoffer worden.

Gezonde kritische houding

Als ondernemer loop je risico op misbruik van eigendommen, afpersing of interne criminaliteit. Georganiseerde criminelen proberen op allerlei manieren diensten te verkrijgen en zoeken daarbij kwetsbaarheden op. Houd dus een gezonde kritische houding aan richting leveranciers, afnemers en klanten. Vergeet daarbij uw eigen personeel niet. Slimme criminelen zullen niet schromen om via werknemers zaken voor elkaar te krijgen.

Melden ondermijnende criminaliteit:

Altijd melden bij de politie:

Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed.

Anoniem melden kan ook via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800-7000.

Word of voel je je persoonlijk bedreigt?

Neem dan contact op met de vertrouwenslijn 0800-2800 200.


Afpersing

Uit het recente onderzoek “Ondergaan of ondernemen” blijkt dat één op de tien ondernemers de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van afpersing. Afpersing is een verborgen delict met vele verschijningsvormen en heeft een grote impact op het slachtoffer en zijn/haar omgeving. Belangrijk is om afpersing zo snel mogelijk te melden om erger te voorkomen, maar schaamte en angst voor de dader, vaak een bekende van het slachtoffer, zorgen ervoor dat iemand niet zo makkelijk naar de politie gaat.

Signalen van afpersing

Een op de tien ondernemers is slachtoffer van afpersing. Hoe herkent u afpersing?

  • Er wordt aan u een onredelijke eis gesteld om iets te doen of te laten.
  • De eis gaat samen met intimidatie, bedreiging, vernieling of mishandeling.
  • De uitingen kunnen heel subtiel zijn, maar boezemen u angst in.
  • U heeft het gevoel dat u klem wordt gezet.

U kent iemand die (mogelijk) wordt afgeperst?

U kunt de Vertrouwenslijn ook bellen als u het vermoeden heeft dat er iemand in uw omgeving wordt afgeperst. De Vertrouwenslijn is er ook om familie, vrienden en/of bekenden van een ondernemer advies te geven wat zij het beste kunnen doen of hoe het slachtoffer het beste geholpen kan worden.

Wat te doen bij afpersing:

  • Toon weerbaarheid en ga niet in op de eisen van de afperser: betaal nooit!
  • Bel de Vertrouwenslijn (0800-2800200) en vraag om advies: dit kan ook anoniem.
  • Praat erover en doe aangifte bij de politie.

‘Veilig op de Markt’ wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie & Veiligheid.