Louise Wesselius eerste vrouwelijke voorzitter CVAH

Gepubliceerd op 8 maart 2021

Louise Wesselius krijgt officieel de voorzittershamer overhandigd door ad-interim voorzitter Peter Reudink

Het was vandaag in meerdere opzichten een historische dag: voor het eerst in haar 100-jarig bestaan wordt de vereniging geleid door een vrouw. De afgevaardigden van de CVAH-afdelingen kozen Louise Wesselius tot nieuwe landelijke voorzitter. En dat op de Internationale Vrouwendag. Het bestuur van de CVAH bestaat nu ook voor het grootste deel uit vrouwen; drie tegen twee mannen…

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak was er weer eens een officiële bijeenkomst van de vereniging. Normaal houdt de vereniging in maart haar jaarlijkse ledenvergadering, maar die is dit jaar vanwege corona uitgesteld tot het najaar, hopende dat dan de ergste crisis voorbij is.

Toch was het volgens de statuten nodig om bij elkaar te komen om de financiële zaken naar behoren af te wikkelen en ook de verkiezing van de nieuwe voorzitter was dringend gewenst. Daarom was vandaag een ingelaste ledenbijeenkomst. Elke afdeling mocht slechts één vertegenwoordiger naar Harderwijk sturen waar het ingelaste congres plaats vond. Omdat op deze manier slechts zo’n 25 personen bijeen kwamen, was het verantwoord om het mini-congres in de grote zaal van het Van der Valk hotel te houden.

Met gepaste trots presenteerde het bestuur, onder leiding van ad-interim voorzitter Peter Reudink, het financieel jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021. Secretaris Martie Bleeker, die het afgelopen jaar naast haar taak als secretaris en kantoordirecteur ook honneurs van penningmeester waar nam, kon het congres een mooie en gezonde begroting voorleggen. Zat de vereniging vorig jaar nog in de rode cijfers, dit jaar kleuren de cijfers weer zwart. Een hele prestatie die de goedkeuring kreeg van de Raad van Advies. De vaststelling van het financieel jaarverslag over 2020 en de begroting van 2021 leverde dan ook weinig discussie op.

          

Maar de aandacht ging vooral uit naar de verkiezing van de nieuwe landelijke voorzitter. Henk Achterhuis had al op het congres van vorig jaar aangegeven niet langer verkiesbaar te zijn voor de functie van voorzitter, zodat de vereniging na een periode van zestien jaar weer een nieuwe voorzitter kon kiezen. Twee kandidaten hadden zich voor deze functie aangemeld; de heer Gilbert Scholten en mevrouw Louise Wesselius en dat was lastig kiezen. Beide kandidaten zijn namelijk al jaren werkzaam als marktondernemer en kennen de markt als hun broekzak. Ook beschikken beiden over veel bestuurlijke ervaring en een duidelijke visie over de koers die de vereniging de komende jaren moet varen. Na zich te hebben gepresenteerd aan de afgevaardigden en vele vragen te hebben beantwoord, was het aan de leden om hun stem uit te brengen.

                

Onder toeziend oog van John Stoel werden de stemmen uitgebracht en geteld. Louise Wesselius kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van de leden. Ad-interim voorzitter Peter Reudink overhandigde haar de voorzittershamer die na 100 jaar voor het eerst in handen komt van een vrouw. Hiermee luidt de vereniging een nieuw tijdperk in. De komende jaren zullen we gaan zien welke veranderingen dit met zich mee brengt.

   

Na de verkiezing van de nieuwe voorzitter werd bestuurslid Mitchel Sauer gekozen tot nieuwe penningmeester. Het vijfkoppige bestuur is nu weer compleet en gaat met Louise Wesselius aan het roer vol vertrouwen en met vernieuwde energie de toekomst in. Op naar een volgende honderd jaar CVAH!