De NVWA breidt de openbaarmaking controles per 1 februari 2023 uit

Gepubliceerd op 11 oktober 2022

De NVWA maakt sinds 1 september 2020 de inspectieresultaten landelijk openbaar van horecalocaties die in het register van de Kamer van Koophandel (KvK) staan ingeschreven met onderstaande horecagerelateerde codes. Per 1 februari 2023 veranderen een aantal zaken met betrekking tot openbaarmaking. In deze mail informeren wij u over deze wijzigingen en verduidelijken we een aantal zaken rondom openbaarmaking.

Uitbreiding SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling)
Op dit moment worden uitsluitend locaties openbaar gemaakt die bij de KvK staan ingeschreven onder de volgende SBI-codes: 

 • 55.101     Hotel-restaurants
 • 55.102     Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
 • 56.101     Restaurants
 • 56.102     Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

De volgende SBI–codes worden vanaf 1-2-2023 toegevoegd (onder voorbehoud): 

 • 47.11        Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment    voedings- en genotmiddelen
 • 10.71        Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
 • 47.22.1    Winkels in vlees en vleeswaren
 • 47.24.1    Winkels in brood en banket
 • 47.29.3    Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 • 47.23        Winkels in vis
 • 47.21        Winkels in aardappelen, groenten en fruit 
 • 47.29.1    Winkels in kaas
 • 47.22.2    Winkels in wild en gevogelte
 • 55.20.2    Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

Uitbreiding openbaarmaking inspectieonderwerpen met allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen
Levensmiddelenbedrijven dienen klanten te informeren over welke allergenen in de producten aanwezig zijn. Dit is een wettelijke verplichting, waar de NVWA toezicht op houdt. 

Vanaf 1-2-2023 wordt ook het inspectieonderwerp allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen openbaar gemaakt. 

De volgende onderwerpen worden zichtbaar op de NVWA-webpagina per 1-2-2023 met ‘geen recente gegevens’,  ‘voldoet’, ‘verbeterpunten vastgesteld’ of ‘verscherpt toezicht’: 

 • Juiste omgang met voedsel
 • Allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen
 • Hygiëne 
 • Ongediertewering

Voorafgaand aan de openbaarmaking wordt de onderneming per brief op de hoogte gebracht van het oordeel. Hiervoor is een juiste KvK-registratie van belang.

Wat zijn de gevolgen van de wijze waarop een onderneming bij de KvK staat ingeschreven?
Openbaarmaking van inspectieresultaten is gebaseerd op de inschrijving van een locatie bij de KvK. Om te voorkomen dat er onjuiste gegevens openbaar worden gemaakt, is het belangrijk dat elke locatie juist staat ingeschreven bij de KvK. Dat wil zeggen op het adres waar het levensmiddelenbedrijf daadwerkelijk gevestigd is, met de juiste SBI-code(s) en volgens de overige criteria zoals aangegeven in de Handelsregisterwet 2007. 

Wat zijn de gevolgen voor Formuleaanpak?
Voor alle bedrijven die toezicht van de NVWA krijgen via de formuleaanpak, geldt dat het oordeel van de hele formule openbaar gemaakt blijft worden. Formules krijgen het formuleoordeel ’voldoet’ of ’verbeterpunten vastgesteld’ of ‘geen recente gegevens’. Dit formuleoordeel blijft staan totdat er een nieuw oordeel is.
Ook hier zal per 1-2-2023 Allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen als onderwerp toegevoegd worden.
 
Wat zijn de gevolgen voor aangemelde locaties van Checkpunt Voedselveiligheid?
De NVWA maakt in haar toezicht gebruik van de inspectieresultaten van geaccepteerde private controle- en adviesbureaus. Locaties die hierbij aangesloten zijn en door het controlebureau zijn aangemeld bij de NVWA, worden openbaar gemaakt met het oordeel ‘voldoet, gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’. Dit geldt ook voor locaties die vallen onder de formuleaanpak.

De inspectieresultaten van de NVWA zelf worden niet openbaar gemaakt, zolang de locatie is aangemeld bij de NVWA. Als de locatie wordt afgemeld bij de NVWA, geldt dat de inspectieresultaten van de NVWA vanaf 3 maanden voor de datum van afmelding openbaar gemaakt worden.​​​​​​​

Wilt u meer informatie over één van bovenstaande onderwerpen?  
Gebruik dan één van onderstaande linkjes. 

 • Meer vragen en informatie over openbaarmaking vindt u hier: link.
 • Meer informatie over wet- en regelgeving over het verstrekken van allergeneninformatie vindt u hier: link.
 • Meer informatie over de formuleaanpak vindt u hier: link.
 • Meer informatie over Checkpunt Voedselveiligheid vindt u hier: link.​​​​​​​