CVAH-lobby voor oplossing tegen kostenstijgingen in de ambulante handel

Gepubliceerd op 20 januari 2023

De CVAH is ook het nieuwe jaar weer gestart, waar het eind vorig jaar gebleven was: druk zetten op de overheid op verschillende belangrijke thema’s voor onze sector. Druk met name op het gebied van de kostenstijgingen. Het is een uitdaging is om het verdienmodel in de ambulante handel in stand te houden met deze stijgingen. Samen met andere MKB-branches, waarbij onze lobbypartner INretail een belangrijke woordvoerder is richting de overheid, blijven we hier aandacht voor vragen.

Overleg Ministerie EZK/fracties Tweede Kamer
Op 9 februari is er een overleg zijn met economische woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer. De belangrijkste problemen, knelpunten en bedreigingen staan voor dat overleg op de agenda:

  • De extreme energiekosten en wegblijven van voldoende compensatie of lange termijnoplossingen;
  • Stijging nu en volgend jaar Wettelijk minimumloon (WML) zonder oplossing/tegemoetkoming in de werkgeverslasten;
  • Stijging huurkosten met als wens maximering tot 5% per jaar, in plaats van de veelal toegepaste consumenten prijsindexatie (CPI);
  • Verduurzaming: de overheid roept op tot verduurzaming op alle terreinen. Daar zijn we in principe natuurlijk niet op tegen, maar dan ook weer met financiële bijdrage voor informatie, op weg helpen en advies zoals de subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).

Geactualiseerde inbreng
De onderwerpen zijn niet nieuw. De continue geactualiseerde inbreng van de dagelijkse effecten en consequenties in de praktijk confronteren de overheid inmiddels wel met de gevolgen van de stijging van al deze kosten (tegelijk).

Onverminderde inzet
De inzet van de lobby door de CVAH gaat onverminderd door. Het is belangrijk om de druk erop te blijven houden en de boodschap te blijven herhalen. De uitkomsten van de gesprekken zijn terug te lezen in De Koopman, op de CVAH-website of via de CVAH-socials.​​​​​