Inspiratiebijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Maastricht

Gepubliceerd op 17 oktober 2022

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
maandag 17 oktober 19.00 -21.30 uur Stadhuis Maastricht

Op weg naar ZES. Hoe kunnen we jou helpen?

Beste kooplieden van Maastricht,

Vanaf 1 januari 2025 voert Maastricht Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in. ZES betekent de invoering van een zero-emissiezone in Maastricht. Voor bestel- en vrachtauto’s die CO2 uitstoten is de binnenstad dan niet meer zomaar toegankelijk. Dat is goed voor het klimaat, onze gezondheid, de leefbaarheid van de binnenstad en op die manier ook voor de economische vitaliteit. Tegelijk heeft het ook gevolgen voor jouw bedrijf.

Wil je meer weten over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en wat het voor jou betekent, kom dan maandagavond 17 oktober naar het stadhuis van Maastricht. We praten je graag bij, gaan het gesprek aan over waar je zoal tegen aan zult lopen. Tegelijkertijd willen we samen met jou nadenken over mogelijke oplossingsrichtingen. Maar we horen vooral graag hoe wij jou kunnen helpen om je tijdig voor te bereiden. Als individuele ondernemer en als ondernemers in de Ambulante Handel.

Programma

  • 19.00 – 19.15u         inloop koffie en thee
  • 19.15 – 19.30u        welkom door moderator
    Toelichting op ZES door Hannie Heine, Jelle Ummels & Roland Olvers (gemeente Maastricht)
  • 19.30 - 20.30u        in gesprek met stadslogistiek expert Michel Oldenburg, ‘waar lopen jullie tegen aan? Zijn er al oplossingen? Waar denken jullie aan en wat heb je hiervoor nodig?’ 
  • 20.30 – 20.45u        afronding en sluiting
  • tot 21.30u        na-zit

Zien we je op maandag 17 oktober? Aanmelden kan uiterlijk tot 10 oktober
Aanmelden via gitta.starremans@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Graag tot ziens.

Hannie Heine                              Jelle Ummels
voorzitter CVAH Limburg            projectleider Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar

ZES is een meer efficiënte en duurzame aanpak van het toenemende goederen- en dienstenvervoer binnen steden, want als we niets doen, slibben die dicht. Daarnaast richt ZES zich op minder CO2-uitstoot door minder ritten en de inzet van zero-emissie voertuigen. ZES moet er dus voor zorgen dat groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden en dus van de economische activiteit zelf. 27 steden in Nederland doen al mee.

CVAH.png Maastricht.pngMB.jpgZLB.jpg