CVAH-ledenvergadering afdeling Standwerkers

Gepubliceerd op 13 februari 2023

Afdeling Standwerkers 


Geachte standwerker,
Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de standwerkersvergadering welke gehouden zal worden op maandag op

13 februari 2023 in de Faam te Hoogland.

Aanvang 13.00 uur
Agenda:
1. Opening 13.00 uur
2. Welkom door voorzitter
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Concoursen 2022/2023
5. Verslag penningmeester
6. Financiële stukken + toelichting
7. Kascontrolecommissie
8. Congresvoorstellen
9. Rondvraag
10. Sluiting 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Coopman Secretaris