Marktstandplaatsen gemeente Huizen

Huizen, Oude Raadhuisplein, Nederland

Marktstandplaatsen gemeente Huizen
Voor de zaterdagmarkt zijn wij op zoek naar nieuwe marktondernemers.
In Huizen zijn momenteel standplaatsen vrijgekomen voor de branche (biologische) poelierswaren en eieren (10 x 4 m) en de branche (biologisch) fruit (16 m x 6 m) waar u met een verkoopwagen of kraam deze producten mag verkopen.

 

Publiceren
De gemeente publiceert de 2 vrije standplaatsen op de websites van de gemeente Huizen en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel.

 

Inschrijven
U dient gebruik te maken van het inschrijfformulier loting standplaats markt (zie website gemeente Huizen).

Er geldt een inschrijfperiode van twee weken. De inschrijfperiode gaat in één dag na publicatie op 27 september 2022.

Loting
Bij meerdere inschrijvingen voor deze branches zal een loting plaatsvinden. De loting is openbaar.
Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting in het gemeentehuis aanwezig te zijn.
De uitslag van de loting wordt vastgelegd in een proces-verbaal.

Informatie
Via websitelink: https://www.huizen.nl/markt plaats kunt u alle informatie, inclusief het inschrijfformulier, over de markt raadplegen.

27 september 2022

 

Standplaatsen

Contact:

Contact:
Gemeente Huizen
Marktmeester Jolanda Koops
E-mail:
j.koops@huizen.nl