Deventer Kerstmarkt 11 december 2022

Deventer, Nederland

Stuur het formulier uiterlijk 10 november in.

Kosten
Deelname aan de kerstmarkt is alleen mogelijk op huurkramen (met uitzondering van ondernemers in de branche 'snacks').
De kramen worden verhuurd inclusief zeil, kerstaankleding, sfeerverlichting en elektra.

 

  • 4 meter kraam inclusief zeil, sfeerverlichting en elektra: € 47,60 inclusief BTW
  • 2 meter kraam inclusief zeil, kerstaankleding, sfeerverlichting en elektra: € 40,09 inclusief BTW
  • Grondplaatsen inclusief sfeerverlichting en elektra per strekkende meter: € 28,81 inclusief BTW. Grondplaatsen worden alleen verhuurd aan ondernemers in de branche ‘snacks, ter plekke te nuttigen’.


Per standplaatshouder wordt € 25 (exclusief BTW) in rekening gebracht voor promotie en € 1,54 per m2 marktprecario.


Informatie

  • Voor meer informatie neemt u contact op met de marktmeester via bellen 140570 of via de mail: markt.havens@deventer.nl; 
  • Onvolledige en/of niet tijdig ingestuurde aanvragen worden mogelijk niet in behandeling genomen;
  • De betaling van de standplaats dient na de toewijzing, vóór de op de acceptgiro vermelde betaaldatum te geschieden;
  • De toewijzing vindt plaats na 11 november. Uiterlijk eind november krijgt u bericht of u een plek krijgt toegewezen;

 

Standplaatsen

Contact:

Contact:
Gemeente Deventer
Jan Planque
E-mail:
jd.planque@deventer.nl