CVAH Voorzittersdag 16 november 2020

Gepubliceerd op 22 oktober 2020


Aan alle CVAH-afdelingsbestuurders

Betreft: voorzittersdag 16 november 2020

Geachte collega’s, beste afdelingsbestuurders,

Wij nodigen u graag uit voor de voorzittersdag van 16 November 2020 om 14.00 uur bij Hotel van der Valk in Harderwijk. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn. Daarom vragen wij u om ons zo snel mogelijk te laten weten, bij voorkeur het liefst voor 30 oktober 2020, met hoeveel afdelingsbestuurders u denkt te komen.

Mocht het maximale aantal van 30 aanwezigen in een ruimte voor de bijeenkomst van 14.00 uur overschreden worden, dan zal er een 2ebijeenkomst nodig zijn. Het bestuur overweegt deze dan ook op 16 november 2020 in de avond te organiseren.

Daarom is het belangrijk dat u tijdig aangeeft of u komt en met hoeveel personen u denkt te komen. Onderaan dit bericht leest u wat welke gegevens wij precies vragen. Gaarne deze gegevens zo spoedig mogelijk doorsturen naar: s.los@cvah.nl.

Zoals wij in de brief van 22 september 2020 al hebben aangekondigd, zal op deze dag o.a. een presentatie gegeven worden over een mogelijke structuurverandering van de CVAH waar u inmiddels de notitie van heeft ontvangen. De volledige agenda treft u hieronder aan.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot Martie Bleeker.
(tel. 06-29024298). U kunt haar ook een e-mail sturen (m.bleeker@cvah.nl).

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
Martie Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester

 

 

AGENDA VOORZITTERSDAG    

Datum : Maandag 16 november 2020
Tijd  : 13.30 uur inloop, 14.00 uur aanvang
Locatie : Hotel van der Valk te Harderwijk

1. Opening/Mededelingen

  1. Situatie rondom Henk Achterhuis
  2. Update Schaarse Vergunningen

2. Presentatie mogelijke structuurverandering CVAH

3.  Mogelijke voorstellen ALV 2021 

4. Ledenvergadering maart 2021 (dagvergadering?)

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

 

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw aanmelding de volgende gegevens te mailen naar mevrouw S. Los.

 • Van welke afdeling bent u bestuurder?
  Graag naam, adres, postcode en plaats vermelden
  met hoeveel personen komt u? Gelieve ook van hen de NAW-gegevens vermelden
 • Waar gaat uw voorkeur naar uit?
  □ voorkeur 1: 14.00 uur – 17.00 uur
  □ voorkeur 2: 19.00 uur – 22.00 uur

Wij verzoeken u deze gegevens uiterlijk voor 30 oktober 2020  terug te zenden naar: s.los@cvah.nl.

Voorzittersdag maandag 16 november 2020, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk