Veel aandacht schaarse vergunningen op 99-ste CVAH congres

Gepubliceerd op 10 maart 2020

Het was af en toe flink doorpoten op het 99-ste CVAH congres wat traditioneel werd gehouden in Preston Palace te Almelo. Zo’n kleine zeventig vertegenwoordigers van de regionale afdelingen en andere belangstellenden kwamen hier bijeen om terug te blikken op het afgelopen jaar en de koers te bepalen voor het komende jaar. En dat was af en toe best aanpoten. Want sinds een paar jaar wordt het congres op één dag gehouden en stond er een bomvol programma op de agenda.

Verhelderend

Voorzitter Henk Achterhuis opende het congres en probeerde vanaf het begin het tempo er flink in te houden. Want naast de presentaties van de bestuursleden werd er uitgebreid de tijd genomen voor het bespreken van het financieel jaarverslag en de begroting voor 2020. Om deze reden lukte het de huisadvocaat van de CVAH, Martijn van Meppelen-Scheppink, dan ook niet om zijn boeiende presentatie over het onderwerp ‘schaarse vergunningen’ voor de lunch af te ronden. De presentatie werd duidelijk gewaardeerd door de aanwezige marktondernemers en was in vele opzichten verhelderend. De advocaat nam de tijd om zoveel mogelijk vragen uit de zaal te beantwoorden.

Na zijn betoog werden de congresvoorstellen behandeld, maar liefst 24 in totaal. Enkele voorstellen zorgden voor de nodige discussies maar uiteindelijk werden alle voorstellen netjes op tijd afgehandeld door de aanwezige leden.

Speld van verdienste

Het was even een emotioneel moment toen werd aangekondigd dat de secretaris van de afdeling Zuid-Friesland, mevrouw Annie Beers, een zilveren speld kreeg uitgereikt als dank voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Ze was duidelijk verrast door deze onverwachte eer en nam de prijs bewogen – mede ook door recentelijke zware gebeurtenissen in haar persoonlijke leven – de prijs in ontvangst. Bestuurders Jaap ter Weele en Wim Wiefkers kregen een gouden speld uitgereikt. Jarenlang maakten beide heren onderdeel uit van het landelijk bestuur. Jaap stapte vorig jaar tijdens het congres uit het bestuur en er was nog geen gelegenheid geweest om hem te bedanken voor zijn inzet. Vandaar dat hij tezamen met scheidend bestuurslid Wim Wiefkers de speld van verdienste kreeg opgeknoopt.

Nieuw bloed

Tot slot moesten de afgevaardigden twee nieuwe bestuursleden kiezen. Bestuurslid communicatie Wim Wiefkers was aftredend en niet herkiesbaar. Voor zijn functie hadden zich twee kandidaten aangemeld waaruit een keuze moest worden gemaakt. Nadat beide kandidaten zich hadden voorgesteld aan het congres volgde een stemming en kreeg Peter Reudink het vertrouwen van het congres. Vanaf heden is hij het nieuwe bestuurslid communicatie. Maar dat betekende geenszins dat er voor de andere kandidaat Mitchel Sauer geen plek was in het bestuur. Omdat sinds het vertrek van Jaap ter Weele het bestuur uit vier personen bestond – was met stemmen niet praktisch is – is Mitchel gevraagd om ook zitting te nemen in het bestuur, zodat deze weer uit vijf personen bestaat. Hiermee heeft het bestuur er twee nieuwe leden er bij die de gemiddelde leeftijd van het bestuur een flink omlaag halen. Bestuurder Hannie Heine van regelgeving was ook aftredend en herkiesbaar. Zij werd zonder één enkele tegenstem herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.

Een uitgebreid verslag van het congres kunt u lezen in de komende Koopman.