Regeerakkoord, wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet?

Gepubliceerd op 20 december 2021

De detailhandel wordt voor het eerst prominent benoemd in het nieuwe Regeerakkoord. Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet met de sector detailhandel? Ook voor de markt zijn er zeker aanknopingspunten! We lichten er vier punten uit.

1. Bruisend winkelgebied: Een bruisende winkelstraat is cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het kabinet gaat samen met lokale overheden aan de slag om leegstand tegen te gaan en de samenwerking tussen detail, horeca en cultuur te stimuleren.

2. Wijntje bij de kapper: We staan mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik. Dergelijke mengvormen kunnen de aantrekkelijkheid van het hele winkellandschap vergroten. Straks eindelijk ook een wijntje bij je garnalenkroketje op de markt?

3. Gezonde voeding: We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen. Voor dit laatste pleitte ook Marco Maasse van ADN onlangs al in De Koopman.

4. Aandacht voor de boer: Samen met ketenpartijen maakt de overheid bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken. Van supermarkten verwachten we transparantie over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren.
Het hele akkoord:
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst