Oproep CVAH aan gemeenten: open de weekmarkten zo snel mogelijk!

Gepubliceerd op 24 april 2020

De markten moet weer zo snel mogelijk open. Dat stelt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. De vereniging is van mening dat open markten de afgelopen weken overtuigend hebben aangetoond veilig en verantwoord te kunnen ondernemen binnen de gestelde veiligheidseisen van het RIVM. Gemeenten kunnen niet langer verkopen dat markten een risico vormen voor de gezondheid. Het tegendeel is zelfs het geval…

Bij het uitbreken van het COVID-19 virus begin maart gingen de Nederlandse markten voor korte tijd op slot. Al snel zagen de veel gemeenten in dat de markt een essentieel is voor de voedseldistributie en werd de markt – onder strenge voorwaarden – voor food-ondernemers al snel weer geopend.

Boodschappen halen veiliger in de open lucht
De afgelopen weken hebben de marktondernemers laten zien dat ze inventief en flexibel zijn en ze zich snel kunnen aanpassen aan de veiligheidseisen van ‘het nieuwe normaal’. De markt is nu de veiligste plek waar je je boodschappen kunt halen, vooral omdat de markt in de open lucht is. Ook heeft de CVAH een protocol uitgevaardigd waarin duidelijk omschreven staat hoe men veilig en verantwoordelijk kan markten.

Angst
Desondanks zijn er nog enkele gemeenten – met name in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg – die markten nog steeds verbieden. Een verbod dat voornamelijk gestoeld lijkt op angst, terwijl de afgelopen periode toch duidelijk is aangetoond dat de markt een veilige plek is waar verantwoord wordt omgegaan met de veiligheidseisen van het RIVM. Het is niet voor niets dat in de rest van het land praktisch alle markten gewoon open zijn.

Wennen aan ‘het nieuwe normaal’
De CVAH doet daarom een oproep aan die gemeenten die nog steeds hun markt verbieden om zo snel mogelijk weer te open te gaan. Je kunt verboden niet oneindig blijven handhaven. Per slot van rekening moeten wij allemaal – vroeg of laat – leren omgaan met het ‘het nieuwe normaal’. En waar kan dat beter dan op de markt?