Verbod markten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft van kracht, rest van het land niet

Gepubliceerd op 19 maart 2020

Het verbod op de buitenmarkten in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft van kracht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank vanmiddag bekend gemaakt. De CVAH had namens de marktkooplieden in beide gemeenten bezwaar gemaakt tegen het plotselinge verbod.

Overwegingen van de rechter

De rechter heeft vandaag laten weten dat het verzoek tot een voorlopige voorziening is afgewezen, omdat het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zich richt tegen de Noodverordening COVID-19 welke is uitgevaardigd door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Een noodverordening bevat naar de mening van de rechter algemeen verbindende voorschriften zodat deze reeds om die reden niet als een besluit kan worden aangemerkt waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Geen uitspraak

Met andere woorden, een Noodverordening telt zo zwaar dat daarop kennelijk geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt. De rechter heeft dus geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke rol van een markt. Ook niet of de markt wordt aangemerkt als noodzakelijke voorziening voor de voedseldistributie en net zo moet worden beschouwd en behandeld als een supermarkt.

Is de uitspraak bindend voor het hele land?

Nee. De uitspraak geldt alleen voor markten die liggen in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. In de rest van het land kunnen markten dus gewoon doorgaan, zolang deze niet zijn verboden door de aldaar geldende autoriteiten.

Veiliger dan supermarkt

De CVAH is en blijft van mening dat het risico op besmetting op een warenmarkt kleiner is dan in een supermarkt, wat door Belgische experts is bevestigd. De Noodverordening welke vorige week in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is ingesteld is ons inziens voorbarig geweest. Het feit dat in het overgrote deel van ons land géén noodverordening is ingesteld, zegt genoeg.

En nu?

Ondanks de teleurstellende uitspraak van de rechter, blijft de CVAH zit tot het uiterste inspannen om daar waar mogelijk, markten gewoon door te laten gaan. De warenmarkt is een belangrijke pijler in de totale voedseldistributie en dus van essentieel belang voor de gehele Nederlandse bevolking. Als het aan de CVAH ligt gaan de markten dus gewoon door tenzij er hele goede gronden zijn om deze te verbieden. De CVAH is trots op haar leden die zich in deze crisistijd blijven inzetten voor het Algemeen Belang.