Geslaagd CVAH-congres 2023

Gepubliceerd op 19 april 2023

Op 27 maart 2023 is het CVAH-congres, de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de Koninklijke vereniging, in Harderwijk gehouden.

In haar openingswoord, voor een volle zaal, benadrukte landelijk voorzitter Louise Wesselius het belang van de juiste beeldvorming, voldoende ruimte voor ondernemerschap en (h)erkenning van de toegevoegde waarde van de ambulante handel, vastgelegd in het bestuursbeleid:  Drie strategische pijlers naar 2025. De sleutel daartoe is zowel het informeren als het laten informeren. Zo bezoekt de CVAH veel markten en standplaatsen en spreekt met veel ondernemers. Daarnaast stimuleert de CVAH ook  jonge mensen om aan de slag te gaan in de ambulante handel.  

CVAH-bestuursleden en medewerkers presenteerden met krachtige beelden vaste agendapunten van een AV, over het Juridisch Loket en beleid bestuur van de CVAH (Drie strategische pijlers naar 2025 en Zero Emissie). Op onderdelen was er een bijdrage van de accountant en de Raad van Advies van de CVAH.

Vastgesteld werden het verslag van de AV van 30 mei 2022, het jaar en financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast en voldoen daarmee aan de recent aangescherpte regelgeving. 
Op basis van de algemene congresvoorstellen is het aantal uren van de secretaris uitgebreid en zal onderzoek worden gedaan naar een verhoging van de afdracht aan de CVAH-afdelingen. 

Twee aanwezigen werden in het zonnetje gezet voor bewezen diensten voor de vereniging: Wim Wiefkers is benoemd tot ere-lid en Henk Vreekamp ontving de zilveren speld. 

Een uitgebreid verslag is hier te lezen.