24 Mei 2022 ledenvergadering Haaglanden

Gepubliceerd op 12 mei 2022

Agenda 

 

 

​​​​Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haaglanden nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 24 mei 2022.

Locatie: Monsterseweg 14, 2291 PB Wateringen.

Inloop: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

Agenda:

 

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken en mededelingen

3.      Vaststellen notulen 2019. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de afdeling Haaglanden

4.      Financiële verslag 2019 en 2020

5.      Verkiezing Kascommissie

6.      Rapport verzelfstandiging

7.      Bestuursverkiezing Haaglanden

Bestuurslid: G. Franse, aftredend en niet herkiesbaar

Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat

8.      Voorstel m.b.t. Algemene Ledenvergadering  

9.      Vaststellen afgevaardigden Algemene Ledenvergadering

10.  Wat verder ter tafel komt.

11.  Sluiting.

Wij rekenen op uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haaglanden

P. Bhugoea, secretaris