23 Mei 2022 Ledenvergadering afdeling Haarlem

Gepubliceerd op 6 mei 2022

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haarlem nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 23 mei 2022.

Locatie: Café Brinkman op de Grote Markt te Haarlem.

Aanvang: 19.30 uur.

 

Agenda:

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Notulen vorige vergadering

4.      Financieel verslag

5.      Verkiezing

Op dit moment is de functie van secretaris van de afdeling Haarlem vacant.

Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ledenvergadering aanmelden bij de heer A. Weijers,

e-mail: andre.weijers@hotmail.com

6.      Afgevaardigde Algemene Ledenvergadering 30 mei 2022 te Harderwijk

7.      Rondje markten

8.      Rondvraag

9.      Sluiting.

 

Wij rekenen op uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haarlem

A.Weijers

Tel. (06) 22049776/ e-mail: andre.weijers@hotmail.com