100e Algemene Leden Vergadering CVAH

Gepubliceerd op 16 november 2021

Afgelopen maandag 15 november vond in Harderwijk de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de CVAH plaats. Het landelijk bestuur mocht op deze 100e ALV een grote groep enthousiaste afdelingsbestuurders verwelkomen. Natuurlijk werd de 1,5 meter in de zaal gerespecteerd. Iedereen was verheugd elkaar eindelijk weer eens te ontmoeten en te spreken. Zeker in zo’n jaar waarin er veel gebeurd is binnen de ambulante handel. Het centraal bestuur blikte terug en keek vanuit haar functie en rol als CVAH vooruit. Ook werden ingebrachte congresvoorstellen behandeld.

Vol trots opende voorzitter Louise Wesselius haar eerste ALV. “Het is best spannend om hier nu te staan en deze 100e ALV te openen. Ik ben voorzitter geworden in een heel bijzonder jaar. Het was een rare tijd om te starten. Maar ik heb het gevoel in een warm bad terecht gekomen te zijn. Het afgelopen jaar heb ik in het land veel lokale bestuurders en marktondernemers mogen ontmoeten” Louise haakte in op de coronamaatregelen, lockdown, perscontacten, lobbywerkzaamheden en natuurlijk ook de rechtzaak tegen de staat. Ook stond ze stil bij de periode dat non food ondernemers niet op de markt mochten staan. Ze toonde ook de postieve effecten van Corona: Gemeenten wisten de CVAH als kenniscentrum goed te vinden! En consumenten ontdekten de markt als een leuk en veilig uitje in de frisse buitenlucht. Ook winkeliers en winkelstraatmanagers zagen volgens de voorzitter, ineens de kracht van de markt voor hun winkelgebied.

Vervolgens kwamen de portefeuilllehouders aan ‘t woord. Met een lekker tempo erin laat Hannie Heine voor haar ‘portefeuille regelgeving’ de belangrijkste onderwerpen de revue passeren, zoals Schaarse Vergunningen en Zero Emissie Zones. Per 1 januari 2022 gaat de emissiestandaard al van Euro 4 naar Euro 6. Gelukkig wisten Hannie en diverse afdelingsbestuurders dat hier ook al ontheffingen voor verleend worden.

De volgende portefeuillehouder was Peter Reudink. Hij is ruim een jaar verantwoordelijk voor Communicatie binnen de CVAH. Hij toont in zijn presentatie een overzicht van de middelen die de CVAH inzet om leden en ondernemers te bereiken en neemt de zaal mee in zijn verhaal over de restyling van de CVAH huisstijl, website en ‘clubblad’ de Koopman. Naast deze professionaliseringsslag zal er qua communicatie ook tijd voor werving van nieuwe leden moeten zijn.

Na Peter neemt Martie Bleeker als landelijk secretaris het woord. Naast de ‘normale’ ondersteuning aan afdelingen, gemeenten en markten, is er veel tijd gestoken in het Corona Proof maken van markten en intensieve contacten met de overheid, zoals het ministerie van EZ en K. “Na ons eigen rapport Schaarse Vergunningen hebben we de afgelopen tijd ook meegewerkt aan het SEO rapport Schaarse Vergunningen, en een nieuwe ‘concept-marktverordening’ vervaardigd. Zij geeft verder nog aan dat lobbywerk voor de toekomst van markten van groot belang is. Op lokaal niveau, maar zeker ook in Den Haag. Hiervoor wordt nu een structureel plan uitgewerkt.

Het tweede deel van de ALV betreft de ingebrachte voorstellen vanuit de CVAH en enkele afdelingen. Dit zijn de goedgekeurde, en dus door de afdelingen met meerderheid van stemmen aangenomen voorstellen:

Voorstel 1

Het Centraal Bestuur stelt voor om de functie van secretaris in 2022 terug te brengen naar een 3-daags dienstverband. Dit eerst voor 1 jaar.

Voorstel 2

Het Centraal Bestuur stelt voor om naast de Raad van Advies ook een Kenniskring in te stellen. In deze Kenniskring zouden 5 tot 7 afdelingsbestuurders zitting kunnen hebben geografisch verdeeld over het land.

Voorstel 3

Het Centraal Bestuur stelt voor om een brainstorm groep op te zetten met jonge ondernemers in de Vereniging.

Voorstel 4

Het Centraal Bestuur stelt voor om het gremium van regiobestuurders op te heffen in de organisatie

Martie onderstreept in de slotfase nog het belang van een denktank met jonge ondernemers. “Juist ondernemers met net iets minder grijze haren denken anders, communiceren anders en kijken vaak met andere ogen naar de wereld om ons heen!” Voor deze denktank worden nu kandidaten gezocht.

Tijdens de rondvraag wordt iedereen door Peter Dillesse van afdeling Noord Brabant nog gewezen op de noodzakelijke aandacht voor de consument. Hij legt de vraag voor wat de mogelijkheden zijn van PR of reclame campagne voeren op nationaal niveau. Hoe graag iedereen dat ook zou willen, binnen de CVAH zijn hiervoor de middelen niet toereikend. Natuurlijk kan wel elke lokale markt gestimuleerd worden om een reclamepot te realiseren en op lokaal niveau via traditionele media en social media de markt onder de aandacht te brengen.

De 100e ALV wordt met positieve woorden en een klap met de hamer afgesloten door de voorzitter, gevolgd door een hartelijk applaus van alle afdelingsbestuurders.

Mocht u n.a.v. deze ALV vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris, Martie Bleeker-Steenstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-29024298 of u kunt haar een mail sturen: m.bleeker@cvah.nl