Agenda CVAH AV 27 maart 2023

102e CVAH Algemene Vergadering
Van der Valk Harderwijk
maandag 27 maart 2023
10.00 - 12.30 uur eerste zitting
12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 17.00 uur tweede zitting

 1. Opening door de voorzitter, Louise Wesselius
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen verslag van de Algemene Vergadering van 30 mei 2022
 4. Vaststellen financieel jaarverslag CVAH 2022 door Arjan Kanis van Flynth
  1. bijdrage Raad van Advies
 5. Vaststellen Begroting 2023 door Femke Herben en Saskia Los
  1. bijdrage Raad van Advies
 6. Vaststellen jaarverslag 2022 van de secretaris, Miek van den Elshout
 7. Presentatie Juridisch Loket door Aygül Sen
 8. Presentatie Communicatie door Evelyn Bethume
 9. Beleid Bestuur
  1. Drie strategische pijlers naar 2025 door Peter Reudink
  2.  Zero Emissie en TEK door Hannie Heine
 10. Verkiezing Algemeen Bestuurder
  Mitchel Sauer, aftredend en niet herkiesbaar
  Kandidaat: Daniël Schoeman

  Lunch
   
 11. Presentatie Juridische Overpeinzingen door Martijn van Meppelen Scheppink van Moree Gelderblom Advocaten
 12. Statuten en Huishoudelijk Reglement door Miek van den Elshout
 13. Congresvoorstellen
 14. Sluiting.


Voor CVAH-leden en begunstigers


CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden en begunstigers van de CVAH zijn welkom op de AV.

Een AV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.