CVAH AV 27 maart 2023

CVAH Algemene Vergadering
Van der Valk Harderwijk
27 maart 2023
10.00 uur

De Algemene Vergadering van de CVAH (AV) is op maandag 27 maart 2023.
Alle CVAH-leden en -begunstigers zijn welkom op de AV. Wel even aanmelden voor de logistieke organisatie. Aanmelden kan via cvah@cvah.nl. 

Wat gaat goed en wat kan beter?
Tijdens de AV vertelt het Centraal Bestuur wat goed gaat en wat beter kan. Het Centraal Bestuur brengt het jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het verslagjaar. Het legt de balans en staat van baten en lasten en de daarover afgegeven accountantsverklaring met een toelichting, ter goedkeuring aan de AV voor. 

Benoemen Centraal Bestuur
Het Centraal Bestuur is benoemd door de AV. Algemeen Centraal Bestuurslid Mitchel Sauer is aftredend en niet herkiesbaar. Daniel Schoeman heeft zich kandidaat hesteld voor de functie van 'algemeen bestuurder'.

Woordvoering tijdens de AV
Voorstellen voor de AV konden tot 1 januari 2023  door de CVAH-afdelingen worden ingediend. CVAH-afdelingen hebben stemrecht als ze in de periode tot 27 maart 2023 een ledenvergadering houden om de agenda van de AV te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. De afgevaardigden voeren het woord tijdens de AV. De aangemelde afgevaardigden zijn heironder te zien.

De aangemelde afdelingsvergaderingen van de CVAH zijn hieronder te zien of in de CVAH-agenda.


CVAH-afdelingen

Aangemelde vergaderingen en afgevaardigden tijdens het congres
Datum Afdeling Afgevaardigden
7 februari 2023 Gouda Dhr. L.Versluis
Dhr. M.van Eersel
13 februari 2023 Standwerkers


H.Veldhuis

13 februari  Zuid-Friesland Mw. A. Beers
J. Krist
20 februari 2023 Amsterdam G. Golsteijn
P. Rugaart
20 februari 2023 Ede-Wageningen P.de Jong
H.Oskam
20 februari 2023 Noord Holland Noord Mw. S. van Loveren
G. Noordhuis
6 maart 2023 Noord-Brabant P. Dilisse
J. Tempelaars
6 maart 2023 Rotterdam Mevr.N.Romeijn
G.Verbrugh
 
6 maart 2023 Overijssel J. ter Weele
B. Stroeve
13 maart 2023 Haarlem Dhr.A. Weijers
13 maart 2023 Groningen  R. Onnes
M. van Meel
13 maart 2023 Ommelanden Mw. M.Oldenburger
13 maart 2023 Leeuwarden Dhr. N.Droog
Dhr. E. de Vlas
14 maart 2023 Limburg A. Ruiter
B. Uffink
13 maart 2023 Amersfoort H. Vreekamp
G. van Beek
13 maart 2023 Apeldoorn Mw. O. Kros
R. Smit
20 maart Dordrecht Dhr. G. Laarman
20 maart Haaglanden

Mw. N. Kames
L. v.d. Winkel

21 maart 2023 Zeeland  

 


Voor CVAH-leden en begunstigers


CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden en begunstigers van de CVAH zijn welkom op de AV.

Een AV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.