Waarom een 'Risico Inventarisatie en Evaluatie'?

Zowel de ondernemer als zijn of haar medewerkers zijn er bij gebaat om risico’s die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk te beheersen. Met de RI&E Ambulante Handel kunt u de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf inventariseren en evalueren.

Inventarisatie en evaluatie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht om in dat kader een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze inventarisatie houdt in dat er op papier wordt vastgelegd welke risico’s er in het bedrijf bestaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel, klanten en leveranciers. Op basis hiervan moet een plan van aanpak worden gemaakt om de aanwezige risico’s te beheersen. In het plan van aanpak moet worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om de knelpunten aan te pakken. Voor marktondernemers is er een speciale RI&E opgesteld: de RI&E Ambulante Handel.

Voor meer informatie verwijzen we u naar deze website en kunt u de arbowaaier downloaden.
Er is ook een Arbocatalogus ambulante handel. Deze arbocatalogus beschrijft hoe ambulante handelaren kunnen voldoen aan voorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. Deze arbocatalogus is bestemd voor al diegenen die vanwege bedrijfsuitoefening markten bezoeken dan wel solitaire standplaatsen innemen.

 

Moet u uw RI&E toetsen?

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming dient u de RI&E te laten toetsen of niet. Heeft u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst (exclusief uzelf, maar inclusief stagiaires), dan moet u wel een RI&E opstellen, maar hoeft u hem niet te laten toetsen.  Omdat de RI&E Ambulante Handel nog niet erkend is, zult u in de meeste gevallen uw RI&E moeten laten toetsen bij een gecertificeerde arbodienst. Aan de erkenning wordt door de CVAH op dit moment aan gewerkt.

Zelfinspectie

Op www.zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Wat doet CVAH?

De CVAH helpt marktondernemers met:

  • Adviseren over de inhoud van uw RI&E
  • Het uitvoeren van een werkplekonderzoek en de risico inventarisatie en –evaluatie