Wat betekent voedselveiligheid voor uw onderneming?

Wanneer u als vers-ondernemer op de markt werkt dan wilt u niet dat uw klanten ziek worden van het voedsel dat u bereidt of verkoopt. In Nederland is voedselveiligheid bij wet geregeld. De NVWA controleert en handhaaft de naleving van deze wet.

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen
In het ‘Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen’ staat aan welke eisen levensmiddelen moeten voldoen. Daaronder vallen bereiding, behandeling, bewaring, verpakking en vervoer. De eisen zijn bedoeld om de verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen. De wettekst kunt u hier terugvinden.

Voedselveilgheidsplan (HACCP-plan)
Elk bedrijf dat met levensmiddelen werkt, moet een voedselveiligheids(HACCP)-plan hebben. Een voedselveiligheidsplan beschrijft de processen die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding, productie, verpakking, opslag en transport van levensmiddelen. In het plan staan ook de zogeheten kritische controlepunten. Dit zijn punten in het productieproces die vragen om extra maatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. Ondernemers die levensmiddelen verkopen en volgens HACCP-regels werken, zijn in staat veilig voedsel te produceren. Iedere branche heeft een specifieke invulling als het gaat om voedselveiligheid. Daarom hebben diverse branches een eigen pakket aan eisen, een zogeheten hygiënecode. Op deze pagina kunt u zien welke hygiënecodes er zijn. U bent niet verplicht om deze hygiënecode te gebruiken, in dat geval gebruikt u uw eigen voedselveiligheidsplan. Overigens moet uw plan wel aan de wet voldoen! Voor veel bedrijven is het te kostbaar om een eigen plan op te stellen. Wij raden u daarom aan een hygiënecode te gebruiken.

Allergenenbeleid
Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. Mensen met een voedselallergie reageren overgevoelig na het eten van allergenen waar ze allergisch voor zijn. Vanaf 13 december 2014 moet van alle producten die te koop worden aangeboden de allergeneninformatie bekend zijn en danwel schriftelijk of mondeling aan de klant te worden verstrekt. Wat dit voor uw onderneming betekent, kunt u terugvinden in de handreiking voedselveiligheid en allergenenbeleid.

Handreiking voedselveiligheid voor niet-bederfelijke producten
Speciaal voor ondernemers die levensmiddelen verkopen die tenminste 3 dagen ongekoeld bewaard kunnen worden, is er een handreiking opgesteld die vers-ondernemers hulp en inzicht om de voedselveiligheid te borgen en allergeneninformatie bij onverpakte producten snel toe te kunnen passen. Die kunt u hieronder downloaden.

CVAH in beeld met voedselveiligheid
De CVAH werkte onlangs mee aan het RTL 7-programma ‘Ondernemend Nederland.’ Eind september 2017 werden op de markt van Hoofddorp opnames gemaakt over het thema voedselveiligheid. Onze landelijk secretaris Martie Bleeker kwam aan het woord, alsmede ondernemer Nico Karsemeijer van Karsemeijer Poeliers en Zuivelhandel. Het programma werd uitgezonden op 8 oktober en herhaald op 14 oktober 2017.

Staat van voedselveiligheid

De Staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico’s, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.

Voedsel in Nederland is over het algemeen veilig dankzij de wet, naleving daarvan door de meeste bedrijven, én het NVWA-toezicht op alle schakels van de voedselketen. Het samenspel tussen wetgever, bedrijven en toezichthouder blijft nodig om voedselveiligheidsrisico’s en voedselfraude aan te pakken, en de voedselveiligheid in Nederland te behouden.

Ga naar de laatste NVWA-publicatie ‘Staat van Veiligheid’>>

Wat kan CVAH voor u betekenen?

De CVAH helpt marktondernemers op het gebied van voedselveiligheid: