DE CVAH SCHEPT OP!

DIGITALE BIJEENKOMST: HET CVAH VRAGEN(V)UURTJE
Dinsdagavond 20 juni
Start: 19.30u - Einde: 21.00u

Het bestuur van de CVAH nodigt u uit voor een eerste online bijeenkomst, waarin u al uw vragen kunt stellen of onderwerpen kunt aansnijden! 

Eind vorig jaar hebben veel van onze leden fysiek of digitaal deelgenomen aan de landelijke bijeenkomst in Bunnik: De CVAH stroopt de mouwen op! Centraal stond op deze vakdag-avond het gezamenlijk aanpakken van zaken die de toekomst van de warenmarkt bepalen en beïnvloeden.

3 Pijlers
Vanuit de drie strategische pijlers voor de ambulante handel werden door de CVAH bestuursleden diverse onderwerpen, zowel hobbels als kansen, behandeld, zoals schaarse vergunningen, samenwerking op lokaal niveau, presentatie/aantrekkelijkheid van kramen, Zero emissie beleid, duurzaamheid en bijv. aanpak van non-food. Elk onderwerp kreeg een korte inleiding en daarna kon de zaal en konden de digitale deelnemers hun vragen stellen.

Veel vragen
Leuk feit. Het bureau dat de techniek verzorgde, was enorm verbaasd. Zij hebben veel van dergelijke avonden begeleid voor allerlei collega brancheorganisaties. Maar nog nooit hadden ze 't meegemaakt dat er niet alleen veel vragen uit de zaal kwamen, maar ook heel veel vragen via de CHAT gesteld werden. 

Betrokkenheid
Natuurlijk weten we als CVAH dat we te maken hebben met leden die enorm betrokken zijn bij de ontwikkelingen en de toekomst van de branche en hun bedrijf, maar ook wij werden blij verrast. Het mooie was ook dat er niet alleen vragen uit ontevredenheid of onzekerheid gesteld werden, maar vooral ook vragen over kansen en mogelijkheden om aan te pakken. 

Gestelde vragen

  • Hoe krijgen we de markten weer compleet met food&non food?
  • Hoe kunnen we zorgen dat elke kraam op onze markt er goed uitziet?
  • Hoe kunnen we als markt nog beter inspelen of profiteren van klimaatontwikkelingen?
  • Hoe houden we die nieuwe 'Corona' klanten vast nu iedereen weer naar kantoor gaat?
  • Hoe geven we jonge ondernemers meer kansen?
  • Hoe pakken we de samenwerking lokaal beter aan?
  • Hoe kom ik in de Koopman met mijn kraam, want ik laat collega's graag zien hoe ik mezelf en mijn producten presenteer! 

Jonge ondernemers
Zomaar wat vragen, waaruit ook weer discussies ontstonden, bijvoorbeeld tussen oudere en jongere ondernemers. Zowel de vragen als de onderlinge uitwisseling waren heel waardevol en leveren zeker een bijdrage aan de toekomst strategie van de ambulante handel. We maken immers samen de markt!

Digitaal Vragen(V)uurtje
Die avond in november in Bunnik bleek maar weer, dat als we onze leden de gelegenheid bieden tot het stellen van vragen, dat die vragen er ook zeker komen. Vandaar dat we als bestuur besloten hebben om dit voorjaar een extra bijeenkomst te organiseren, niet in een vergaderzaal, maar het wordt een Digitaal Vragen(V)uurtje op dinsdagavond 20 juni. Een kleine online bijeenkomst dus, waarin u aan de keukentafel aansluit en vervolgens alle mogelijke markt of ondernemerschap gerelateerde vragen kunt stellen of onderwerpen kunt aansnijden. Aan tafel zitten alle bestuursleden en medewerkers van de CVAH, die samen veel kennis hebben over uiteenlopende onderwerpen.

Aanhaken of meedoen gaat heel makkelijk. Aanmelden via de CVAH-website.

En dan? 
Het bestuur zal zoveel mogelijk vragen direct beantwoorden en als 't nodig is hier snel uitgebreid op terugkomen. Maar ook gaat het bestuur op basis van deze vragen en aangedragen onderwerpen een selectie maken; de meest interessante en toekomstbepalende zaken gaat de CVAH de rest van het jaar verder uitdiepen en u via de verschillende eigen media 'serveren' of beter gezegd opscheppen! 


DE CVAH SCHEPT OP!

Onder het motto 'De CVAH Schept op' gaan we u niet alleen kennis bieden, informeren en inspireren, maar vooral ook oproepen om met elkaar meer oog te hebben voor alles waarin we goed zijn, de kansen die er liggen en vooral minder bescheiden te zijn en samen onze trots wat meer uit te durven uitdragen. 

Veel te bieden
Want feit is dat heel veel mensen enorm veel plezier en gezelligheid halen uit een marktbezoek en genieten van ons mooie en ruime aanbod in de frisse gezonde buitenlucht. En dan vergeten we vooral de menselijke maat die men nog op de markt treft. We hebben echt veel te bieden, maar vinden het zo gewoon, dat we het soms vergeten te vertellen en uit te dragen. Dat willen we dit jaar anders doen! Meer Opscheppen dus. 

Toekomstperspectief
Naar elkaar, naar de consument, maar zeker ook naar gemeenten mogen we best iets meer optimisme en kracht uitstralen. Gemeenten zitten met hun handen in het haar over de toekomst van hun centrumgebieden. Bewoners willen overal meer gezelligheid; laten wij daar nu net heel sterk in zijn! We moeten onszelf echt beter verkopen! Dat geeft energie onder elkaar en dat brengt saamhorigheid en toekomstperspectief; en zo krijgen we samen zaken in beweging.

Schept u komende tijd ook iets meer op? Laten we hier op 20 juni samen mee beginnen. We zijn nu al benieuwd naar uw vragen, suggesties en onderwerpen! Geef u nu op: 

Zet ook alvast 13 november in uw agenda want dat is de volgende landelijke bijeenkomst, wederom komen we dan samen In het BOVAGhuis in Bunnik.