Naam markt: Wijkmarkt Paddepoel

Groningen, Paddepoel-Eikenlaan, Nederland

woensdag
9:00 tot 13:00

iedere week

Contact:

Organisatie:
Gemeente Groningen