CVAH-ledenvergadering afdeling Zuid-Friesland

2 mei 2022
  • Datum: 2 mei 2022
  • Tijd: 19:30
  • Telefoon: 0651795706

Geachte Collega’s,

Hierbij nodigt Afdeling Zuid Friesland van de C.V.A.H.  U uit voor de Ledenvergadering die gehouden gaat worden op maandag 2 mei 2022, De Daam 1 te Heeg, aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1.    Opening
2.    Notulen vorige vergadering
3.    Ingekomen stukken en Mededelingen
4.    Jaarverslag secretariaat
5.    Financieel verslag Penningmeester
6.    Verslag kascommissie
7.    Benoeming nieuw kascommissie lid
8.    Bespreking voorstellen en Algemene Ledenvergadering van 30 mei-2022.
9.    Positie Afdeling Zuid Friesland.
10.Markten in onze Regio
11.Rondvraag
12.Sluiting vergadering.

Mogen wij weer op uw komst rekenen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur CVAH Afdeling Zuid Friesland. 
Mevr.A.E. Beers

Opslaan in Google Calendar