CVAH-ledenvergadering afdeling Zuid-Friesland 2023

13 februari 2023


  

Afdeling: Zuid Friesland
Secretariaat: Mevr. A. Beers
van Oenemastraat32
8442 GD Heerenveen.
Heerenveen 02-02-2023.

  Geachte collega”s,
  Hierbij nodigt Afdeling Zuid Friesland van de C.V.A.H. 
  U uit voor de Ledenvergadering die gehouden gaat worden op
  Maandag 13 februari 2023
  Aanvang 19.30 uur.
  Locatie: van Oenemastraat 32 Heerenveen
  Telefoon 0513654419 /   0627011101


     Agenda:
 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en Mededelingen
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw kascommissielid
 8. Bespreking voorstellen en Algehele Ledenvergadering 27 maart.
 9. Positie Afdeling Zuid Friesland
 10. Markten in de Regio
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering.
   Mogen wij weer op uw komst rekenen
   Met vriendelijke groet, Namens het bestuur v/d
   CVAH Afdeling Zuid Friesland Mevr. A.E. Beers