CVAH-ledenvergadering afdeling Rotterdam 2023

6 maart 2023

Het bestuur van de CVAH-afdeling Rotterdam nodigt u uit voor onze ledenvergadering:
Datum:         Maandag 6 Maart 
Locatie:         Brasserie Lef 
Adres:         Hesseplaats 102 
                  3068 EA Rotterdam Ommoord.
Ontvangst:     vanaf  13.00 uur 
Aanvang:     13.30 uur

Agenda:     

•    1     Opening en mededelingen
      -Terugblik van het jaar 2022- plafond agf en textiel
      -Huidige stand van zaken Markten Rotterdam & Regio
      -2 weken regeling, 10 meter plaatsen 
•    2  Algemeen bestuursleden Bestuurslid:   
      Dhr. I. Demirci is aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar.
      -Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.
•    3    Algemeen vergadering CVAH afd. Rotterdam
      -Afgevaardigden Ger Verbrugh en Nella Romeijn
      -Mandaat namens De afdeling
•    4    Financieel verslag 2021/2022
•    5     Wat verder ter tafel komt
•    6    Sluiting 


Namens het afdelingsbestuur heet ik u van harte welkom!