CVAH-ledenvergadering afdeling Overijssel 2023

Gepubliceerd op 6 maart 2023

Agenda

 

Hierbij nodigt het bestuur van de CVAH-afdeling Overijssel u uit tot het bijwonen van de  Ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op 6 maart 2023 in het Postillion Hotel te Deventer. 
Aanvang 18:00 inclusief soep, verse broodjes, fruit, zuivel en sappen.
Agenda: 
1.    Opening
2.    Mededelingen / ingekomen stukken
3.    Notulen ledenvergadering 2022
4.    Zero Emissie provincie Overijssel 
Presentatie door de gemeentes Deventer, Enschede, Zwolle
5.    Presentatie Peter Reudink ‘’Strategische Pijlers naar 2025’’
6.    Financieel verslag afdeling Overijssel & kascommissie
7.    Nieuws uit de regio.  Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Kampen en Zwolle
8.    Bestuursverkiezingen:
a. Voorzitter Wim Wiefkers, aftredend en niet verkiesbaar. 
    Kandidaat voorzitter: Bob Stroeve
    Kandidaten kunnen zich tot voor de ledenvergadering meldenbij het secretariaat van     de  afdeling (reudinksupplies@hotmail.com)
b. Harry Boomkamp is aftredend en niet verkiesbaar. 
    Kandidaat bestuurslid: Maick Westerhof 
    Kandidaten kunnen zich tot voor de ledenvergadering melden bij het secretariaat van de afdeling (reudinksupplies@hotmail.com)
9. Congresvoorstellen 2023 
a.    Congresvoorstellen 2023
b.    Verkiezing Algemeen Bestuurder Daniel Schoeman
c.    Afgevaardigd namens de afdeling Overijssel
10. Rondvraag.

We nodigen u uit voor een drankje in de loungebar.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel
Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Overijssel
P. Reudink, secretaris