CVAH-ledenvergadering afdeling Noord-Brabant

Gepubliceerd op 6 maart 2023

Aan: Leden CVAH afdeling Noord-Brabant

Onderwerp: uitnodiging + agenda  Ledenvergadering  6-3-2023.

Beste Collega, 

Het bestuur van de CVAH-afdeling Noord-Brabant nodigt u uit voor onze ledenvergadering  op:     
            MAANDAG 6 MAART 2023 OM 19.30 UUR. 
Hotel De Druiventros, Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot (tel. 013 - 533 9115). 

Agendavoorstel:

1.    Opening    
2.    Bestuurlijke zaken: 
- onder meer terugblik 2022 en relevante ontwikkelingen in het “veld”;
- discussie over rol en verwachtingen vanuit CVAH (wat wordt verwacht vanuit bestuur, 
   MAC’s, gevolgen vertrek regiomanager in 2022).
3.     Algemene Ledenvergadering (congres)  27-3-2023 (De Koopman januari 2023):
    a.   afvaardiging afdelingsbestuur naar congres;
    b.   Congresvoorstellen.
4.    Financieel verslag 2022 en benoeming Kascommissie 2023;
5.    Rondvraag en sluiting.

Namens het Afdelingsbestuur heet ik u van harte welkom!
Jac Temelaars, 
secretaris.

PM: i.v.m. reservering verzoek ik u vooraf aan te geven of u aanwezig bent (jactemp@tempelaars.com). Heeft u nog speciale vragen, graag tevoren maile