CVAH-ledenvergadering afdeling Limburg 2023

Gepubliceerd op 14 maart 2023

Jaarvergadering afdeling Limburg 14 maart 20.00 uur in het CDA hoes Stationstraat 9 6411 NG Heerlen.

Geachte collega’s,

Hierbij nodig ik U allen uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering.

Agenda:
Agenda:
1 Mededelingen
2 notulen liggen ter plaatse
3 Aftredend en herkiesbaar Albert Ruiter.
4 Zero emissie zone
5 Jaarverslag voorzitter
6 Rondvraag.Wij hopen U allen te mogen begroeten, namens bestuur afdeling Limburg Hannie Heine tel 0657604142.