CVAH-ledenvergadering afdeling Haarlem 2023

Gepubliceerd op 13 maart 2023

Leden vergadering Haarlem

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haarlem nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 13 maart 2023
Locatie: Café Brinkman op de Grote Markt te Haarlem.
Aanvang: 19.30

Agenda:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Financieel verslag
4.  Bespreken congres voorstellen
5.  Emissie vrije bedrijfswagens Haarlemse binnenstad.
6.  Marktverordening Gemeente Haarlem
7.  Rondje Markten
8.  Rondvraag en Afsluiting


Met vriendelijke Groet,
Marco Kok